Przetarg Zadanie I

Budowa sieci kanalizacji sanitrnej na terenie Gminy Opoczno

13.06.2012 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
10.06.2011 Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa Kanaliozacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno nr sprawy 07/2010
07.02.2011 Wyjaśnienie SIWZ nr 07/2010 - "Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej na Terenie Gminy Opoczno"
03.02.2011 Wyjaśnienie SIWZ 07/2010: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gm. Opoczno.
02.02.2011 Wyjaśnienie treści SIWZ oraz informacja o zmianie "Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej na Terenie Gminy Opoczno"
27.01.2011 Wyjaśnienie SIWZ nr 07/2010: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno.
20.01.2011 Informacja o zmianie treści SIWZ nr sprawy 07/2010 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
18.01.2011 Wyjaśnienie do SIWZ nr 07/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno
6.12.2010 Zmiana terminu składania ofert : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno, nr spr. 07/2010
06.12.2010 Ogloszenie o zmianie 3:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
19.10.2010 Wyjaśnienie oraz informacja o zmianie SIWZ nr 07/2010 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno
19.10.2010 Wyjaśnienie SIWZ oraz informacja o zmianie SIWZ nr 07/2010 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
13.10.2010 Wyjaśnienie SIWZ nr 07/2010: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno".
08.10.2010 Ogłoszenie o zmianie 2:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
08.10.2010 Informacja o zmianie treści SIWZ nr sprawy 07/2010 -"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
28.09.2010 Zapytanie z wyjaśnieniem oraz Informacja o ZMIANIE SIWZ nr sprawy 07/2010 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
28.09.2010 Wyjaśnienie treści SIWZ nr sprawy 07/2010: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
28.09.2010 Wyjaśnienie treści SIWZ nr sprawy 07/2010 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
28.09.2010 Wyjasnienie treści SIWZ nr sprawy 07/2010 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
27.09.2010 Zapytanie z wyjaśnieniem oraz zmiana SIWZ nr sprawy 07/2010 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
27.09.2010 Informacja o zmianie treści SIWZ nr sprawy 07/2010 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
24.09.2010 Ogloszenie o zmianie :"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno"
23.08.2010 Budowa sieci kanalizacji sanitrnej na terenie Gminy Opoczno