III. Budowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody ul. Inowłodzka w Opocznie

Istnieje konieczność wybudowania:
a) Dodatkowego zbiornika żelbetonowego naziemnego (zwanego w Projekcie bud. Budynkiem technologicznym) o poj. 2000 m3 wraz z przewodami między obiektowymi ∅300mm, ∅400mm i ∅150mm na terenie ujęcia wody.
b) Wymiana agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła zasilania w energię elektryczną
c) Montaż układów sterowania, automatyki i wizualizacji pracy studni głębinowych hydroforni ( studni : SI, SIII, SIII a, SIV, SIV a i S1)

Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego retencyjnego niezbędna jest ze względów pokrycia zapotrzebowania na wodę dla mieszkańców gminy Opoczno z uwzględnieniem max rozbioru godzinowego jak też max rozbioru dobowego. Przebudowa z rozbudową w/w Ujęcia wody niezbędna jest również ze względów eksploatacyjnych i konserwacji t.j. ewentualnego czyszczenia i dezynfekcji ponownego płukania istniejącego eksploatowanego od 2002 r. zbiornika.
Przy dezynfekcji zbiornik musi być odłączony na okres 48 godzin. W przypadku tylko jednego zbiornika wystąpi problem zabezpieczenia wszystkich odbiorców w wodę oraz wystąpi brak zabezpieczenia w wodę na cele p-poż.

Obecnie max zdolność produkcyjną ujęć wody wynosi:
• Ujęcie Opoczno ( studnia SI + III lub IIIa)
Qmaxh=118,5+80,7 (lub 84,7)=199,2 m3/h
(w/w studnie tłoczą wodę do zbiornika o poj. 2000 m3)
• Ujęcie Opoczno ( studnia SIV lub IV a oraz studnia S-1 tłoczą wodę bezpośrednio do sieci wodociągowej Qmaxh=55,0 +65,0=120,0 m3/h