Zakład pogrzebowy

Całodobowy telefon:

Kaleta Waldemar : 0 693 536 676  • Kompleksowa obsługa pogrzebów
  • Administracja cmentarzami w Opocznie
  • Przyjmowanie opłat 20-to letnich
  • Przyjmowanie opłat za place na cmentarzu
  • Kaplica pogrzebowa na cmentarzu przy ul. Granicznej