O ZWK

Adres: P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie
ul. Krótka 1
26-300 Opoczno
Kierownik ZWK Janusz Mlonka
Mistrz ZWK Konrad Rek
Specjalista ds. inwestycji Wiesław Długosz
Kasa czynna w dni robocze(7.30-14.30) Urszula Łukasik
Inspektor ds. rozl. wody i ścieków- firmy Teresa Wróbel
Inspektor ds. rozl. wody i ścieków- odb. indywidualni         
Barbara Rożej