Zarząd

 

Prezes Zarządu: mgr. inż. Michał Konecki


Prokurent: Dariusz Sobolewski


Rada Nadzorcza Spółki:

 

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej: Jacek Korycki 
  • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Sławomir Zawisza
  • Sekretarz Rady Nadzorczej: Tomasz Zaborowski