Aktualności

Komuniat

 

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Opoczno na terenie gm. Opoczno – ok. 2607(miejscowości: Bielowice, Wygnanów, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka Kolonia, Zameczek, Wygnanów Kolonia, Karwice, Janów Karwicki, Adamów, Stużno, Stużno Kolonia, Sielec, Sielec Kolonia, Wólka Dobromirowa , Mroczków Gościnny , Mroczków Duży , Kraszków)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie na podstawie Komunikatu  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dn. 11.10.2018 informuje iż :

Woda z w/w wodociągu publicznego Opoczno nadaje się do spożycia przez ludzi i odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.   07 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Z 2017 r poz. 2294 ).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie serdecznie przeprasza wszystkich mieszkańców w/w miejscowości za wynikłe trudności związane ze skażeniem wody .