Aktualności

Komunikat z dnia 17.09.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie na podstawie wyników badań próbek wody do spożycia pobranych  w dniu 14.09.2018 r. do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody informuje, że woda podawana do sieci – ujecie wody Opoczno spełnia wymagania mikrobiologiczne. Nadal potwierdzono obecność bakterii grupy coli w pompowni Bielowice, natomiast w próbkach z punktów poboru pompownie: Janów Karwicki, Adamów, Stużno nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego w wodzie przy prowadzonej dezynfekcji.

Poniżej sprawozdania z z badań:

- Hydrofornia Opoczno

- Studnia S1 - ul. Kwiatowa 1

- Janów Karwicki (pompownia)

- Adamów  (pompownia)

- Stużno (pompownia)

- Bielowice (pompownia)

 

Nadal obowiązuje komunikat z 14.09.2018 r.

W dniu dzisiejszym dokonano kolejnego poboru próbek wody z w/w wodociągu do badań laboratoryjnych.