Aktualności

Uwaga - woda nie nadaje się do spożycia

KOMUNIKAT

skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Opoczno na terenie gm. Opoczno – ok. 2607 osób (miejscowości: Bielowice, Wygnanów, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka Kolonia, Zameczek, Wygnanów Kolonia, Karwice, Janów Karwicki, Adamów, Stużno, Stużno Kolonia, Sielec, Sielec Kolonia, Wólka Dobromirowa)

Na podstawie wyników badań próbek wody do spożycia pobranych do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody z wodociągu Opoczno (monitoringowe punkty poboru – pompownie: Bielowice, Janów Karwicki, Adamów) informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków.

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia.

Woda bezpośrednio pobrana z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków, mycia owoców, warzyw , naczyń kuchennych, mycia zębów, nie jest zalecany kontakt podczas kąpieli szczególnie niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób z obniżoną odpornością, nadaje się jedynie do celów sanitarno-bytowych (prace porządkowe, spłukiwanie toalet).

W dniu dzisiejszym dokonano kolejnego poboru próbek wody z w/w wodociągu do badań laboratoryjnych.

Informacje na temat jakości wody w w/w wodociągu będą na bieżąco aktualizowane po przeprowadzonych kolejnych badaniach próbek wody i umieszczane na stronie internetowej PSSE w Opocznie oraz PGK Opoczno.

Wykaz miejscowości poniżej:

- Załącznik 1 

- Załącznik 2