Aktualności

Ewakuacja w PGK

W piątek 25 maja 2018 roku dzięki dużemu zaangażowaniu Pani Anny Wudzińskiej inspektor ds. BHP w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Opocznie odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla pracowników Oczyszczalni Ścieków w Opocznie. Przeprowadzono je w oparciu o upozorowaną sytuację wystąpienia pożaru w budynkach magazynowych.

     Zdarzenie zostało zgłoszone przez kierownika Oczyszczalni Ścieków Pana Janusza Mlonkę. Do ćwiczeń ewakuacyjnych przeprowadzonych na oczyszczalni zostały zadysponowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.
     Celem ćwiczeń, którymi koordynował mł. kpt. Dariusz Kszczot było sprawdzenie skuteczności sposobu informowania o zagrożeniu oraz systemu powiadamiania o konieczności ewakuacji a także doskonalenie procedur ewakuacji, zapoznanie się z kierunkami ewakuacji oraz zasadami zachowania się w sytuacji zagrożenia.


     Ćwiczenia przebiegły pomyślnie. Strażacy, którzy brali udział w ćwiczeniach profesjonalnie wypełnili swoje zadania podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Ćwiczenia te pozwoliły strażakom jak i pracownikom Oczyszczalni ścieków poszerzyć swoje umiejętności i doświadczenia w zakresie udzielenia pierwszej pomocy medycznej dla osoby poszkodowanej oraz doskonalić techniki zachowania się podczas pożaru.
     Po przeprowadzonej ewakuacji odbyło się szkolenie dla pracowników Oczyszczalni z udziałem straży pożarnej z obsługi aparatów powietrznych, który przeznaczony jest do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwymi gazami, pyłami i aerozolami lub w sytuacji gdy atmosfera jest uboga w tlen. Każdy pracownik poznał technikę prawidłowego zakładania maski i aparatu tlenowego, prawidłowego użytkowania i zasad działania.
     Po zakończonym szkoleniu kierownik oczyszczalni Pan Janusz Mlonka oprowadził strażaków PSP po obiekcie.