Klauzula informacyjna

 

 

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  PGK Sp. z o.o. w Opocznie, NIP: 7680003862, REGON 590028079, Adres: Krótka 1, 26-300 Opoczno
  Dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.pgk.opoczno.pl. Tel. 44 754 76 11
  adres pocztowy: PGK Sp. z o.o. w Opocznie (ODO), ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno
 2. W celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby , numer telefonu, adres mailowy, numer konta bankowego.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie a) art. 23 ust. 1 pkt 3), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) lub b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa dane osobowe są wykorzystywane do:
  • - realizacji zawartych umów
  • - obsługi reklamacji
  • - obsługi zgłoszeń
  • - dla celów rozliczeniowych oraz księgowych
  • - kontaktów drogą elektroniczną oraz telefoniczną
  • - windykacji należności
  • - przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez firmę PGK Sp. z o.o. w Opocznie obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 5. Przewidywane kategorie odbiorców danych to:
  • - pracownicy firmy PGK Sp. z o.o. w Opocznie
  • - usługodawcy, z którymi firma PGK Sp. z o.o. w Opocznie zawarła umowę o świadczenie usług (np. obsługa prawna)
 6. Firma PGK Sp. z o.o. w Opocznie gwarantuje spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu proszę się skontaktować z inspektorem danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku zastrzeżeń do naszego sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania zawartej z firmą PGK Sp. z o.o. w Opocznie umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych oraz rachunkowych,
  • - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • - przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, jednak nie krócej niż zobowiązują Administratora inne obowiązujące akty prawne.
 8. Przekazane PGK Sp. z o.o. w Opocznie dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.
 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym także profilowaniu.