Aktualności

KOMUNIKAT

Opoczno, dnia 30.09.2016 r.

 

KOMUNIKAT

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Opoczno 

(miejscowości: Bielowice - za przepompownią, Wygnanów, Kolonia Wygnanów, Wólka Karwicka, Wólka Karwicka-Kolonia, Zameczek)

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, na podstawie wyników badań próbek wody do spożycia pobranych do badań laboratoryjnych z części sieci wodociągu publicznego w Opocznie w w/w miejscowościach pobranych w dn.28.09.2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej producenta – PGK Sp. z o. o. ul. Krótka 1 w Opocznie  i urzędowej kontroli jakości wody z dnia 29.09.2016 r. informuje, że woda z w/w wodociągu odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

            

Woda z wodociągu Opoczno  w w/w miejscowościach nadaje się do spożycia.