Aktualności

Apel do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej oraz własnych ujęć wody (studni)

 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” §113 ust. 7 oraz §115 ust. 2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, iż:

  1. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody
  2. Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji wodociągowej należy zainstalować urządzenie zabezpieczające przed zanieczyszczeniem wody  wyniku przepływów zwrotnych
  3. Zgodnie z przepisami w domach gdzie właściciele chcą korzystać z wody wodociągowej i z wody ze studni instalację należy wykonać tak by woda studzienna nie mogła się mieszać (stykać) z wodą wodociągową (np. instalacja dualna)

Apelujemy, zatem aby mieszkańcy dokonali przeglądu swoich instalacji wodociągowych i dostosowali je do wymogów określonych przepisami.

Ponadto prosimy o:

  1. w przypadku dłuższego nieskorzystania z instalacji wodociągowej (tj. bezruchu wody np.15 dniach) dokonać płukania instalacji wewnętrznej;
  2. odłączenie przewodów niewykorzystywanych od instalacji wodociągowej wewnętrznej;
  3. sukcesywnie zgodnie z zaleceniami producentów dokonywać wymiany filtrów, czyszczenia czy też dezynfekcji filtrów na instalacji wewnętrznej wody;
  4. systematyczne oczyszczanie kranów, baterii, sitek, perlatorów itp.
  5. stosownie do budowy instalacji wodociągowej wewnętrznej tylko materiałów posiadających odpowiednie atesty dopuszczające je do kontaktu z wodą do picia;

Powyższe zmniejszy zagrożenie sprzyjające zanieczyszczeniu wody zarówno w sieci i przyłączach wodociągowych jak też w instalacji wodociągowej w budynkach.

Przypominamy, iż, odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji instalacji wodociągowej jest właściciel lub zarządca budynku, co określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „w sprawie warunków -technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.