Aktualności

Mamy RIPOK

 

         PGK Sp. z o. o. w Opocznie informuje, że dnia 17 maja 2016 roku uchwałą nr XXII/278/16 Sejmiku Wojewódzkiego instalacja w Różannie gm. Opoczno otrzymała status instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) czyli mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

       By otrzymać status RIPOK instalacja musiała dostosować urządzenia oraz technologię do wymogów ustawowych czyli spełnić najlepsze dostępne techniki BAT. Instalacja może rocznie przyjąć 33,5 tys. Mg odpadów zmieszanych oraz 3 tys. Mg odpadów zebranych selektywnie.

Krótki opis technologii

         Zmieszane odpady komunalne przyjmowane są na hali gdzie przechodzą proces rozdrabniania a następnie za pomocą przenośników taśmowych trafiają do specjalnego sita bębnowego, które to sito rozdziela strumień odpadów na dwie frakcje – podsitową i nadsitową. Frakcja podsitowa zostaje poddana procesowi biologicznego przetwarzania odpadów w specjalnych zamkniętych zasobnikach – czyli procesowi kompostowania. Frakcja nadsitowa trafia do kabin sortowniczych gdzie następuje selekcjonowanie odpadów. Pozostała frakcja to frakcja odpadów posortowniczych, która przechodzi przez specjalny separator a następnie odpady są rozdrabniane w rozdrabniaczu końcowym. Odpady te będą oddawane jako paliwo alternatywne. 

          Technologia odzyski surowców oraz produkcji paliwa alternatywnego jest najtańszą i najbardziej wydajną formą unieszkodliwiania odpadów.

           Cena na mechaniczno- biologiczne przetwarzanie odpadów przyjętych do RIPOK w Różannie gm. Opoczno:

       200,00 zł netto za przyjęcie 1 tony odpadów

       216,00 zł brutto za przyjęcie 1 tony odpadów