Aktualności

Akcja ekologiczno informacyjna w Żarnowie

     PGK Sp.  z o. o. w Opocznie w ramach  organizowanych XI DNI ŻARNOWA przeprowadziło akcje informacyjną  pod hasłem "selektywna zbiórka odpadów" oraz pokaz specjalistycznych samochodów do odbioru odpadów komunalnych. 

W ramach przedsięwzięcia zwrócono uwagę nie tylko na istotę selektywnej zbiórki, ale przede wszystkim na  "drugie życie odpadów" czyli  do czego mogą być ponownie  wykorzystane i co z nich powstaje w wyniku procesu recyklingu.  Po przeprowadzonej prelekcji odbyły się konkursy z nagrodami dla uczestników spotkania z wiedzy na temat prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz prezentacja specjalistycznych samochodów. Natomiast nasza maskotka EKOGENEK  promowała ekologię po przez zabawę z dziećmi i uświadamiała dorosłych rozdając ulotki edukacyjne. 

Przeprowadzana akcja informacyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dorosłych mieszkańców Żarnowa jak i dzieci.