Aktualności

Podpisana umowa na Dostosowanie instalacji ZUO do wymogów RIPOK

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Opocznie, w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony na dostawy i roboty budowlane p.n. „Dostosowanie instalacji ZUO do wymogów RIPOK”  Nr sprawy 04/2015, zawarło w dniu 25 sierpień 2015 r. (25-08-2015 r.) umowę z Wykonawcą: HAAS RECYKLING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 19, 03-191 Warszawa.

W ramach  zawartej umowy wykonane zostaną następujące zadania:

1) Zadanie nr 1- Sprzedaż wraz z montażem maszyn i urządzeń (technologii) do zamkniętego tunelowego biologicznego przetwarzania odpadów;

2) Zadanie nr 2- Sprzedaż wraz z montażem Rozdrabniacza Końcowego z niezależnym separatorem pneumatycznym - do produkcji paliwa alternatywnego RDF z odpadów komunalnych po procesie wstępnego rozdrobnienia przesiania i sortowania ręcznego;

3) Zadanie nr 3- Przygotowanie nawierzchni z przeznaczeniem na płytę kompostową;

4) Zadanie nr 4- Budowa boksów i utwardzenie placu na odpady zmieszane;

5) Zadanie nr 5- Budowa hali namiotowej (przemysłowej) na maszyny i urządzenia technologiczne;

6) Zadanie nr 6- Przebudowa kabiny sortowniczej na 8 stanowisk oraz dostosowaniu taśmociągu podawczego do kabiny dla odpadów zmieszanych i segregowanych.

  Realizacja powyżej określonego przedmiotu zamówienia ma na celu dostosowanie istniejącej instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannej gm. Opoczno do wymogów RIPOK dla mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

Łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 7.840.000,00 zł, w tym:

- cena netto: 6.373.983,74 zł

- należny VAT wg stawki 23%, tj.: 1.466.016,26 zł

   Planowany termin zakończenia prac związanych z dostosowaniem instalacji ZUO w Różannej gm. Opoczno do wymogów RIPOK: 25.01.2016 r.