Aktualności

17/31 sierpnia 2015 dniem wolnym od pracy w PGK Sp. z o.o. w Opocznie

        Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie w  związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy informuje, że w zamian za przypadające w sobotę tj. w dniu wolnym od pracy 15 sierpnia 2015r. Święto Wniebowzięcia NMP ,dniem wolnym dla pracowników będzie dzień 17 sierpnia 2015 roku  dla pracowników na ul. Krótkiej 1 oraz 31 sierpnia 2015(poniedziałek) dla pracowników ZUK - ul. Targowa 9. 

Osoby zainteresowane dokonaniem wpłaty zapraszamy do kasy na ul. Krótkiej 1.