Aktualności

Elektryk automatyk – operator urządzeń oczyszczalni ścieków i stacji wodociągowych:

- wykształcenie wyższe, średnie techniczne – preferowane kierunki to elektryk,  automatyk, mechatronik;
- doświadczenie na podobnym stanowisku;
- posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego eksploatacji do 1 kV;
- prawo jazdy kat. B;
- prawo do korzystania z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku.

Wymagania pożądane:

- umiejętność pracy w zespole;
- umiejętność czytania schematów elektrycznych;
- umiejętność posługiwania się aparaturą pomiarową;
- znajomość przepisów BHP i PPoż.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- obsługa, konserwacja, remonty urządzeń i instalacji elektro – energetycznych do 1 kV oraz aparatury kontrolno – pomiarowej ujęć wodociągowych, sieci wodociągowych, pompowni wody, sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków

CV prosimy składać na sekretariacie Przedsiębiorstwa - ul. Krótka 1