Aktualności

Umowa o przyznanie pomocy w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”

  W środę 29.10.2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Opocznie zawarło umowę o przyznanie pomocy w ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dzielna, Janów Karwicki Gm. Opoczno”. 

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowę podpisali Pan Artur Bagieński – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Pan Marcin Bugajski – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Beneficjenta reprezentowali Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. w Opocznie Pan Jacek Pacan oraz Członek Zarządu Pani Janina Ziębicka.

W ramach  zadania wykonana zostanie kanalizacja sanitarna w miejscowości Dzielna  o długości 2519 m wraz z przyłączami do granicy działki lub pierwszej studzienki na posesji o łącznej długości 807,5 m. Ponadto wykonany zostanie odcinek łączący Dzielną z Oczyszczalnią  w m. Mroczków Gościnny długości 1077 m. Umożliwi to likwidację starej Oczyszczalni Ścieków w  Mroczkowie Gościnnym i skierowanie ścieków do obecnie modernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Opocznie. 

Łączna wartość zadania netto 3 464 804,99 zł, wartość dofinansowania 1 543 497,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2015 roku.