Aktualności

Odpady wielkogabarytowe I i II kwartał 2014

P.G.K Sp. z o.o. w Opocznie informuje, że odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne odbierane są raz na kwartał. W I kwartale odpady odbierane będą 31.03.2014r.,  w II kwartale 30.05.2014r.

W dniu odbioru w/w odpady należy wystawić  o godz. 7.00 przed posesję. P.G.K Sp. z o. o. prosi o informowanie o potrzebie odebrania odpadów telefonicznie 44754 76 05, 44755 26 84 lub osobiście w siedzibie PGK ul. Targowa 9 przynajmniej dzień przed wywozem.