Aktualności

Odpady wielkogabarytowe

 

P.G.K. Sp. z o. o. w Opocznie ustala zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych – 11 grudnia 2013 r. Najpóźniej dzień przed wywozem należy zgłosić do P.G.K. Sp. z o. o. w Opocznie informację gdzie i co będzie wystawione.


Odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe należy wystawić przed posesje o godz. 7.00