Sp. z mieszkańcami - zlewnia Wola Załężna

W dniu 15.11.2012 roku w świetlicy wiejskiej w Woli Załężnej odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi. Spotkanie dotyczyło projektu „ Budowa Infrastruktury wodno – ściekowej na terenie Gminy Opoczno” a konkretniej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie Pan Prezes Jacek Pacan, kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pan Janusz Klimek, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Janusz Mlonka, z Urzędu Miasta Burmistrz Pan Jan Wieruszewski; przedstawiciel Wykonawcy firmy Energopol Południe z Sosnowca pan Jacek Grzywna i pan Marek Pietruszewski-prezes Ceramiki Serwis.
Zebranie otworzyła sołtys Woli Załężnej. Po ogólnym wprowadzeniu z zakresu tematu zebrania t.j. Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Wola Załężna głos jako pierwszy zabrał pan Burmistrz Jan Wieruszewski, przywitał wszystkich serdecznie i prosił o współprace i wyrozumiałość, aby realizacja projektu przebiegła zgodnie z planem.
Następnie pan Janusz Klimek Kierownik Jednostki Realizującej Projekt opowiedział krótko o zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opoczno” i o odcinkach, które nie są realizowane w ramach tego projektu. Zaznaczył, że albo zostaną pozyskane na te odcinki dodatkowe pieniądze albo zostaną one ujęte w planie inwestycyjnym PGK. Poprosił mieszkańców, nie ujętych w projekcie o przybycie do PGK i złożenie podania o przyłączenie ich do kanalizacji sanitarnej.
Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Pan Janusz Mlonka przedstawił mieszkańcom kserokopie map sytuacyjno – wysokościowych z naniesioną trasą kanalizacji sanitarnej i przyłączy, przedstawiono kserokopię wykazów, nr posesji i działek oraz długość przyłączy kanalizacji sanitarnej wchodzących w skład zadania objętego wnioskiem o dofinansowanie. Poinformował również mieszkańców odnośnie kwestii związanej z montażem i rozliczaniem podliczników – wodomierzy po zbudowaniu kanalizacji sanitarnej i podłączenie przyłączy posesji do sieci. Na koniec glos zabrał Pan Marek Pietruszewski, Prezes Ceramiki Serwis. W krótkiej przemowie prosił o nie utrudnianie pracy, gdyż teren jest bardzo trudny a w razie jakichkolwiek problemów zgłaszać się do kierownika budowy Pana Zbigniewa Bartoszka.
Przedstawiono propozycje Wykonawcy Ceramiki Serwis, co do wykonywania pozostałych odcinków przyłączy wraz z połączeniem z instalacją kanalizacyjną wewnętrzną w budynku. Koszty 1 mb przyłącza i 1 szt inwentaryzacji geodezji. Są to koszty leżące po stronie właściciela posesji. Podczas spotkania ustalono miejsce rozpoczęcia inwestycji.
Na koniec Pan Burmistrz apelował do mieszkańców, aby nie zwlekali z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej, gdyż jest to związane z uzyskaniem efektu ekologicznego a dokładniej likwidacją szamb na ścieki.

 

 

DSC09432

 

DSC09437

 

DSC09440

 

DSC09441